Cộng hòa Xingapo

Xingapo bao gồm đảo Xingapo và 58 đảo nhỏ, diện tích khoảng 639km2. Dân số định cư là 2.762.700 người. Thủ đô là Xingapo. Thu nhập bình quân 1994 là 18.025USD. Xingapo là một trong những nước mới công nghiệp hóa một trong 4 "con rồng". Nền kinh tế chủ yếu dựa vào thương mại và dịch vụ. Dầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!