Việt nam-Asean chung nền văn minh lúa nước\

Nền văn minh lúa nước là một đặc điểm của nền văn hóa ASEAN nói riêng và nền văn hóa Đông nam á nói chung. Gia nhập ASEAN tức hội nhập văn hóa, vừa bảo tồn bản sắc dân tộc, vừa giao lưu với nền văn minh các dân tộc trên trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, đình Cát
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!