Tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam\

Sách trình bày khái niệm, sự cần thiết của hiến pháp, sự hình thành và phát triển của hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ; tìm hiểu các căn cứ, quy định của hiến pháp 1992; đăng toàn văn các hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Trung Tiếu
Đồng tác giả: Hoàng, Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 T310h
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 09-29-2011 00:00  Gọi tài liệu này về