Nghĩ về nhạy cảm của báo chí Asean\

Tác giả bày tỏ kinh nghiệm học tập được qua các đồng nghiệp báo chí trong khu vực về tính nhạy cảm của báo chí, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước và nên coi đó là công ước chung một khi Việt nam đã là thành viên Asean...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!