ASEAN-Việt nam\

Tóm tắt quá trình phát triển của Asean 28 năm tồn tại từ 8-1967 đến nay và việc Việt nam sẽ gia nhập chính thức tổ chức này vào tháng 7-1995, đó là nguyện vọng của nhiều nước vì sự phồn vinh của khu vực đông nam á

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, thế Nùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!