Quần đảo Hoàng sa thời chúa Nguyễn Phúc Khoát\

Sách Đại nam thực lục (tiền biên, q.10) có ghi: Mùa thu tháng 7-1754 (năm Giáp Tuất), dân trong đội Hoàng sa của Quảng ngãi đi thuyền ra đảo Hoàng sa, chẳng may gặp gió lớn phải trôi dạt vào địa phận châu Quỳnh (Hải nam-Trung quốc). Như vậy trước thời Nguyễn Phúc Khoát, quần đảo Trường sa và Hoàng s...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, khắc Tuần
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!