Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ\

Đó là chị Têrêscôva Valentina Vlađimirốpna, công dân Liên xô, trên con tàu vũ trụ Phương Đông 6, được phóng lên quỹ đạo trái đất ngày 16-06-1963, hồi 12 giờ 30 phút (giờ Mátxcơva). Chị đã bay 48 vòng quanh trái đất, ở trong vũ trụ 71 giờ và trở về mặt đất ngày 19-6-1963...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!