Séc điện tử\

Séc điện tử sử dụng chữ ký được mã hóa và người thao tác sẽ chuyển khoản qua máy vi tính thông qua mạng Internet. ở Mỹ đã có hơn 20.000 xí nghiệp và 30 triệu người sử dụng séc điện tử

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Thắm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!