Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội: Tháng 4, 5 và 6-2000

Sách tập hợp 39 văn bản pháp quy của HĐND và UBND tp.Hà nội trong quý II năm 2000 về chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sở Tư pháp, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 349.597 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn