Chế độ công chức của Cộng hòa liên bang Đức\

4 đặc điểm quan trọng trong chế độ công chức ở Đức: Lãnh đạo thống nhất, chú trọng sự trung thành, bộ nội chính giám sát, và giữ kỷ luật coi trọng hiệu suất

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Tuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!