Lược sử nước Mỹ\

Sách giới thiệu những sự kiện quan trọng đã xảy ra trong lịch sử dân tộc Mỹ từ ngày Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ (1492) đến ngày nay. Niên biểu những sự kiện lớn trong lịch sử nước Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Phong Đảo
Đồng tác giả: Vương, Kính Chi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 L557s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn