Những dự tính cho lễ bàn giao chủ quyền của Hương cảng\

ông cục trưởng nội chính Hương cảng Tôn minh Dương thông báo chính quyền Hương cảng đang tiến hành các công tác chuẩn bị cho buổi lễ bàn giao chủ quyền Hương cảng vào đêm 30-06-1997, kinh phí dự trù 400 triệu đôla HK, danh sách mời khoảng 4000 người, 1 trung tâm cho báo chí 4000-6000 phóng viên với...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Chiểu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!