Hồng kông tích cực chuẩn bị về với Trung quốc

Ngày 1-7-1997 Hồng kông chính thức trở về với tổ quốc, có rất nhiều công việc Hồng kông phải làm: nghiên cưú thể chế tiền tệ để HK tiếp tục là trung tâm tiền tệ quốc tế, thứ hai là xuất bản tài liệu tuyên truyền nội dung luật HK, xb sách giáo khoa mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!