Có 2 vị tướng tài Việt nam của thế giới\

Tháng 2-1984, hội đồng khoa học Hoàng gia Anh xét phong 10 vị tướng tài của thế giới, các vị tướng được tạc tượng vàng đặt tại Viện bảo tàng London. Việt nam ta có 2 vị: Người anh hùng dân tộc Hưng đạo vương- Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu Cầu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!