Con rồng Xingapo

Xingapo là nước nhỏ, có nền kinh tế thị trường phát triển cao, sự phồn vinh bắt đầu từ những năm 1960 và là 1 trong số các nước công nghiệp phát triển mới (NICs) cùng với Hàn quốc, Hồng kông và Đài loan

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!