Các đại hội Đảng cộng sản Việt Nam\

Sách giới thiệu chặng đường lịch sử vẻ vang của ĐCSVN trong quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi thành lập năm 1930 đến đại hội Đảng toàn quốc lần VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.9597 C101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn