Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp\

Là một công trình tổng kết những nghiên cứu về Nguyễn Trãi; giới thiệu bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, gia đình, thân thế và hoạt động của Ông; trình bày sự hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Nguyễn Trãi; chiến lược, chiến thuật chống quân Minh cũng như s...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Huy Liệu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn