Trích dẫn APA

Phan Khánh. Những bài học lịch sử về đê điều\.

Chicago Style Citation

Phan Khánh. Những Bài Học Lịch Sử Về đê điều\.

Trích dẫn MLA

Phan Khánh. Những Bài Học Lịch Sử Về đê điều\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.