Điếu văn của Ph.Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác: Kỷ niệm lần thứ 180 ngày sinh Các Mác

Các Mác sinh ngày 5-5-1918 và mất ngày 14-3-1882, hôm đó bên mộ Người, Ph.Ăng-ghen đã đọc bài điếu văn, lúc đó là 3 giờ kém 15 phút chiều. Báo giới thiệu bài Điếu cùng bạn đọc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!