Sa mạc nào lớn nhất thế giới

Trên thế giới có nhiều sa mạc lớn: Atacama (Nam Mỹ), Gobi (châu á), Sonỏan (bắc Mỹ), Sahara (châu Phi)...Nhưng sa mạc khô cằn nhất thế giới là Atacama. Có những nơi trên sa mạc này suốt 400 năm liền không có giọt mưa nào (1570-1971). Còn sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới rộng hơn 7 triệu km2...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!