Một số tư liệu về bức tường Berlin\

Bức tường được khởi công xây dựng sáng 13-8-1961 và bị sụp đổ năm 1989 sau 28 năm. Tường dài 155km, được xây bằng những khối bê tông cao 3,6m, có 302 tháp canh, 20 hầm ngầm, 124km có đội tuần tra, 259 đường dành riêng cho chó bảo vệ, 105km đường hào chống truyền âm và 7 trung đoàn từ 1.000 đến 1.200...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!