Cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ Hà nội\

Cột cờ Hà nội được xây dựng theo chiếu chỉ của Vua Gia long năm 1804. Sau 8 năm xây dựng, năm 1812 khánh thành với chiều cao 34m, thân cột 18m, có 54 bậc thang lên xuống, tổng d.tích là 1.620m2. Lần đầu tiên, ngày 10-10-1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Hà nội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hồng Khê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!