Phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách tham khảo\

Sách trình bày sự hình thành và thực trạng phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn vùng núi phía Bắc Việt Nam, đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế hàng hóa ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Đức Hạnh
Đồng tác giả: Phạm, Văn Linh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.412 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn