Hồi ký đại biểu Quốc hội khóa I

Sách ghi lại những kỷ niệm của một số vị đại biểu Quốc hội khóa I trong những ngày khó khăn, gian khổ và sôi động của cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng Quốc hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.055 H452k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn