Vương quốc Brunei: Các vương triều ở châu á\

Báo giới thiệu lịch sử các vương quốc ở châu á, bắt đầu bằng quốc vương Brunây, từng là người giàu nhất thế giới. Theo Asiaweek 5-5-2000: dtích Brunei là 5.765km2, dân số 300.000 người, GDP 6,3 tỷ USD, GNP bình quân đầu người 20.400USD, tỷ lệ dân biết đọc biết viết là 89,2 phần trăm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!