Nông nghiệp sinh thái: Các biện pháp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật\

Sách trình bày vai trò của thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng của nó tới môi trường sinh thái; giới thiệu những xu hướng, phương pháp trong việc kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Nghĩa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Nông nghiệp, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 577 N455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn