Lễ Giáng sinh\

Nhân dịp lễ Nôel 2000 sắp đến, bài viết giới thiệu về nguồn gốc lễ thiên chúa giáng sinh (Nôel), lịch sử ra đời và các kỷ lục về tổ chức lễ Nôel ở các nước. Lễ thiên chúa giáng sinh ra đời từ năm 354, và được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hàng năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!