Tâm lý học xã hội\

Sách trình bày một số vấn đề lý luận của tâm lý học xã hội như: đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, các học thuyết tâm lý học xã hội, mối quan hệ của tâm lý học xã hội với các khoa học; về nhóm, hành vi xã hội và nhân cách xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 302 T120l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn