Vì sao hồ nước lớn thứ 2 thế giới chết

Victoria là hồ nước ngọt lớn thứ 2 thế giới nằm ở Đông Phi, nuôi sống 30 triệu người sinh sống xung quanh mặt hồ có diện tích 69.500km2 đã bị ô nhiễm nặng, làm huỷ diệt nguồn hải sản và trở thành ổ bệnh dịch lớn cho các quốc gia quanh vùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!