Vương quốc Hà lan: Hơn 100 năm chỉ có nữ hoàng: Các vương triều ở châu âu\

Vương quốc Hà lan có diện tích 41.532km2, dân số 15,6 triệu người, GDP bình quân đầu người 22.000USD, tuổi thọ trung bình 78, tỷ lệ biết đọc biết viết 99 phần trăm. Nữ hoàng là người đứng đầu nhà nước, một tước vị được cha truyền con nối và phải thuộc dòng dõi hậu dụê của Vua William, người được thừ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!