Vương quốc Thuỵ điển: Các vương triều ở châu âu\

Vương quốc Thuỵ điển rộng 449.964km2, với 8,9 triệu người, GDP bình quân đầu người 19.700USD, tuổi thọ trung bình 79. Thuỵ điển theo chế độ quân chủ lập hiến với những quy định của một vương triều hiện đại. Luật kế vị không phân biệt nam hay nữ ai lớn tuổi hơn được kế vị theo thứ tự. Đương kim Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!