Vương triều Liechtenstein: Các vương triều ở châu âu\

Công quốc Liechtenstein nằm giữa áo và Thuỵ sỹ rộng 160km2, bằng 1/4 dtích Singapore, dân số 32.000 người, thủ đô Vaduz, GDP 23.000USD, tuổi thọ 78. Ông hoàng Francis Joseph II trị vì Công quốc từ 1938 đến 1989 đã có công biến một xứ sở nghèo nàn trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất châu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!