Na uy dưới vương triều hiện đại: Các vương triều ở châu âu\

Vương quốc Na uy rộng 324.220 km2, dân số 4,4 triệu, GDP 27,400USD, tuổi thọ trung bình 78. Vương triều hiện đại của Na uy được thiết lập năm 1905 sau khi liên minh Thuỵ điển - Na uy giải tán. Quốc vương hiện nay là Harald V kế vị vua Olaf năm 1991 lúc 54 tuổi. Như các vương triều vùng Scandinavia,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!