Ma rốc với tân quốc vương Mohammed VI: Các vương triều ở châu Phi\

Vương quốc Ma rốc có diện tích 446.550km2, với 29,6 triệu dân, thủ đô là Rabat, GDP 3.200USD, tuổi thọ 69. Hiến pháp quy định muốn làm vua phải lấy vợ, do vậy khi vua cha Quốc vương Hassan II đột ngột từ trần ngày 23-7-1999, thọ 70 tuổi, Hoàng thái tử Sidi Mohammed VI lên kế vị và việc đầu tiên là c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!