Vương quốc Lesotho - Mái nhà của châu Phi: Các vương triều ở châu Phi\

Vương quốc Lesotho rộng 30.350km2 với dân số 2,1 triệu người, thủ đô là Maseru, GDP 2.400USD, tuổi thọ 53. Đây là vương quốc trên trời (mái nhà châu Phi), vì không nơi nào trên đất nước này ở độ cao dưới 1.000m so mặt biển. Tại đây vương quyền bị lung lay bởi các cuộc đảo chính quân sự, và nước là t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!