Những dấu son trong lịch sử Công đoàn Việt nam

Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Công đoàn VN từ ngày thành lập 28-7-1929 đến 10-11-1993 Đại hội VII Công đoàn Việt nam...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!