Khái lược lịch sử triết học trước Mác\

Sách phản ánh khái quát toàn bộ các giai đoạn phát triển triết học trước khi triết học Mác ra đời như: chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm trong xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, thế kỷ 17-18, triết học cổ Điển Đức TK 18-19...; giới thiệu một số vấn đề về tư tưởng triết học VN trước khi ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Doãn Tá
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 109 Kh103l
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn