10 nguyên tắc cần có của người lãnh đạo\

Phải có kỷ luật sắt, phải biết trung thực, tập trung cao độ, luôn có trạng thái cân bằng, hành vi cư xử đẹp, biết đánh giá bản thân, là người tâm lý, có khiếu hài hước, có cái nhìn tổng thể và chi tiết và phi tôn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!