Bảy điều lạ ở Thuỵ Sĩ\

Đó là không có Thuỵ sĩ ngữ; không có dân tộc Thuỵ sĩ; nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia chỉ có 1 năm; đất đai nhỏ và hẹp; tuổi đi học không thống nhất trong toàn quốc và Thuỵ sĩ chưa gia nhập Liên hợp quốc, nhưng tiền thân của LHQ là Tổng bộ Liên minh quốc tế đóng ở Giơ-ne-vơ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Bầu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!