Điều chưa biết về đồng hồ chuông điện Kremlin\

Về lịch sử chiếc đồng hồ chuông điện Kremlin ở Quảng trường đỏ Matxcơva. Đồng hồ chuông điện Kremlin được xây dựng vào năm 1491. Quảng trường đỏ được nhắc tới lần đầu tiên trong bản sử chép tay TKXV với cái tên là Torg. Tên Quảng trường đỏ ra đời TKXVII......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Duy Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!