Nhà Nước Pa-Le-Xtin

Lịch sử thành lập và cuộc chiến của A rập với Ixraen bùng nổ cho đến tận bây giờ. Năm 1947 LHQ đề nghị phân chia Palextin thành 2 khu vực: của người Do thái và Arập; sau ngày 15-5-1948, khi nhà nước Ixraen thành lập, cuộc chiến bắt đầu từ đó......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!