Tên của các tháng: Bạn có biết\

Nhà cầm quyền La Mã Julius Caesar đặt 1 năm có 6 tháng 30 ngày, 6 tháng 31 ngày. Tháng đầu tiên là March, Dicember là tháng thứ 10, January là tháng thứ 11 và February là tháng thứ 12. Đến vua Charles IX của Pháp vào tháng January năm 1563, ông quyết định một năm lại bắt đầu mồng 1 tháng January. Và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân Huyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!