Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)\

Lịch sử hình thành tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đó là ngày 7-12-1944 tại Chicagô, Mỹ 52 nước đã ký công ước về hàng không dân dụng quốc tế, gọi tắt là công ước Chicagô. Tổ chức có cơ cấu: Đại hội đồng họp ít nhất 3 năm 1 lần; Hội đồng là cơ quan thường trực...Việt nam gia nhập công ướ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Vũ Hiểu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!