Trích dẫn APA

Doãn, K. M. ICAO đối với hàng không khu vực Châu á Thái Bình Dương và Việt Nam\.

Chicago Style Citation

Doãn, Khắc Mạnh. ICAO đối Với Hàng Không Khu Vực Châu á Thái Bình Dương Và Việt Nam\.

Trích dẫn MLA

Doãn, Khắc Mạnh. ICAO đối Với Hàng Không Khu Vực Châu á Thái Bình Dương Và Việt Nam\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.