Đền và lăng mộ Khổng Tử - địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc\

Đền và lăng mộ Khổng tử xây dựng năm 478 TCN, là một trong số những công trình lớn tiêu biểu cho kiến trúc Trung quốc. Khổng Tử (551-478) TCN là nhà giáo dục, nhà tư tưởng lớn của Trung quốc cổ đại. Khu đền và lăng mộ hiện nay là địa danh nổi tiếng, điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!