Thị trấn toàn phụ nữ quản lý

Đó là thị trấn Calci thuộc miền Trung nước ý, gồm 6.000 nhân khẩu, nhưng toàn bộ công việc do phụ nữ đảm nhiệm...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ý
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!