Pa-ri hoa lệ\

Bài giới thiệu về lịch sử phát triển của thủ đô Pa-ri của CH Pháp từ năm 987. Và theo năm tháng, nhiều công trình kiến trúc văn hóa được xây dựng từ 1163 mãi đến 1345 mới hoàn thành...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!