Jerusalem - đất thánh của 3 tôn giáo\

Bài giới thiệu về lịch sử hình thành vùng đất thánh mà ba tôn giáo đều coi Jerusalem là đất thánh của mình, đó là: Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do thái giáo. Năm 1947 theo NQ 181 của LHQ về chia Palestine thành hai quốc gia Arập và Do thái, Jerusalem đặt dưới sự quản lý của LHQ. Năm 1949 Jerusalem chia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!