10 thành phố sạch nhất châu á\

Năm 1998 tạp chí Tuần châu á đã bình chọn 10 thành phố trong số hơn 40 thành phố sạch nhất khu vực: Phu-ku-ô-ka, Tô-ki-ô, Xingapo, Ô-sa-ka, Đài bắc, Hồng công, Xơ-un, Ban-đa Se-ri Be-ga-oan, Ku-a-la Lăm-pơ và Gioóc-giơ-tao

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Chi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!