Cộng hòa Xu-ri-nam

Về lịch sử hình thành, phát triển của đất nước CH Xu-ri-nam thuộc nam phần châu Mỹ, với diện tích 163.265km2 và 430.000 người. CH Xu-ri-nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam cấp đại sứ từ 19-12-1997

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!